Plataforma vot x a tothom i campanya per les eleccions municipals a Catalunya a Cal Temerari

Data: 
dimecres, 3 abril, 2019 - 19:30

 

VOTXTOTHOM és una plataforma formada per entitats i persones de tota Catalunya, que lluiten pel reconeixement del dret al vot actiu i passiu (és a dir, d'elegir i ser elegit) de les persones estrangeres que viuen en l'Estat espanyol, sent part indissociable del conjunt de drets civils i polítics de tota persona. Actualment, el dret de vot està lligat a la condició de ciutadania, i aquesta condició està lligada a la nacionalitat, i aproximadament un 15% de la població que viu a Catalunya n'és exclosa. La Plataforma reclama desvincular els drets polítics de la nacionalitat, i fer de la ciutadania, un concepte més ampli, lligat únicament a la residencia i a la condició de ser persona. Amb Angel Prats. Organitza: Plataforma VOTXTOTHOM.